Do popredia sa konečne dostáva vykurovanie infra zariadeniami.
Predajcovia túto skutočnosť využívajú a každé zariadenie na vykurovanie, ktoré je možné, nazývajú infravykurovanie.
Treba si však uvedomiť, čo je infračervené vykurovanie.
Teplo ako energia sa odovzdáva tromi spôsobmi:
Vedením (koniec kovovej tyče v ohni a zanedlho je zohriata tyč aj na druhom konci)
Prúdením (oheň zohrieva kotol s vodou a pomocou čerpadla/gravitáciou prúdi zohriata voda do radiátora a ten následne vykúri miestnosť, podobne z klimatizácie ventilátorom poháňaný vzduch zohriaty výmenníkom prúdi do miestnosti)
V oboch prípadoch však medzi ohrievaným telesom (napr. človek) a zdrojom tepla je ďalšie médium. Toto však neplatí v treťom prípade.
Sálaním - infračerveným žiarením (napríklad medzi Slnkom a Zemou je kozmické vákuum a predsa je zem zohrievaná slnkom)

Infračervené žiarenie je teda časť žiarenia o dĺžke vlny cca 0,75 až 1000 mikrometrov a nachádza sa tesne vedľa viditeľného svetla, ktorého vlnová dĺžka je 0,75 až 0,35 mikrometrov.

Množstvo energie odovzdávanej infračerveným žiarením stanovil Kirchoff zákonom:
Es= Ɛ . f (T)


Vhodným umiestnením panelov vo vykurovanom priestore. Pri tejto zásade si treba uvedomiť, že panely majú vysokú povrchovú teplotu a tým zohrievajú okolitý vzduch. Pri nevhodnom umiestnení dochádza k intenzívnemu odovzdávaniu tepla prúdením. Pri umiestnení na stene dochádza k intenzívnemu prúdeniu vzduchu a ochladzovaniu panela. Zníženie teploty znamená aj zníženie sálania. Preto je najvhodnejšie umiestniť panely na vodorovný strop kde dochádza k minimálnemu prúdeniu vzduchu. Naše panely na strope odovzdávajú teplo cca 70% sálaním, ale na stene asi o 20% menej.

Záver:
Pri posudzovaní panelov je potom zrejmé, že za sálavé vykurovanie je možné považovať také zariadenie, ktoré odovzdáva viac ako 50% celkovej energie sálaním.  Preto vzniká otázka, či zariadenie s nízkou emisivitou (sklo, povrch bez kryštálikov kremeňa) a na viac umiestnenie na stene a s nižšou teplotou povrchu je možné považovať za sálavé vykurovanie. Aj pri umiestnení telesa s nižšou emisivitou na strop je kvalita vykurovania otázna. Pri rovnakom výkone ale nízkej emisivite je väčšina tepla odovzdávaná prúdením, teplý vzduch zostáva pod stropom, a dôjde k menej vhodnému vertikálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti.
Uviedol som len najzákladnejšie princípy, ktoré je potrebné poznať pri výbere sálavých vykurovacích zariadení. Sú však aj ďalšie princípy, ktoré je treba vedieť aby boli panely správne montované a bez problémov používané. Ich súpis a vysvetlenie sú predmetom ďalších materiálov.