Ekologický svet - EKOSVET

Poslaním našej spoločnosti je prinášať  Vám nové, moderné vykurovacie a fotovoltické  systémy, ktoré sa stanú Vašim zdrojom tepla, pohody a zdravia. Ponúkame Vám našu odbornú montáž a poradenstvo,  ktorú pre Vás robíme už viacej ako 12  rokov. Vieme však, že oprávnene očakávate úsporu investičných a prevádzkových nákladov, a my sa v plnej miere snažíme vaše očakávania naplniť.


Hodnotami našej spoločnosti sú ekológia, ochrana zdravia, prírody a úspora energetických zdrojov. Preto naše portfólio mienime rozširovať i naďalej o ďalšie, prostredie nezaťažujúce produkty. Verím, že sa nám to s Vašou pomocou podarí a spoločne tak zmeníme svet k lepšiemu miestu pre život.

S uctou
Juraj Kupčok