Hybridné ohrievače vody

Sortiment
1. LX ACDC – klasický fotovoltaický ohrievač vody, ktorý po nahriatí vody automaticky odpojí fotovoltaické panely
2. LX ACDC/M – fotovoltaický ohrievač vody, ktorý po nahriatí vody presunie elektrinu z panelov von z bojlera
3. LX ACDC/M+K – fotovoltaický ohrievač vody (2) vybavený naviac trubkovým výmenníkom (1m2) určeným na pripojenie externého zdroja (krb, kotol a pod.)

Možnosti ohrevu
Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia. Preto hybridné ohrievače vody značky LOGITEX sú určené na predohrev, ohrev a doohrev vody.

Predohrev vody
Pre predohrev a ohrev vody sa ohrievače vody zapájajú medzi plynový kotol so zásobníkovým ohrevom vody a zdroj studenej vody (Obr.1). Uvedeným zapojením a použitím ohrievača vody zn. LOGITEX sú k dispozícii 3 zdroje pre ohrev teplej vody: plyn, elektrický prúd z fotovoltaických panelov a elektrický prúd zo siete ( AC 230V ).

Teplá voda zohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka vody v plynovom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k zopnutiu plynového kotla čím dochádza k značnej úspore plynu. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k doohrevu vody v plynovom kotli. Na samotný doohrev vody sa však  spotrebuje výrazne menšie množstvo plynu ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody zn. LOGITEX garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu plynu.

Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až do 80°C. Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30%.

Zapojenie ohrievača vody LOGITEX pred plynový kotol, umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka, alebo ak je nepriaznivé počasie je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú  energiu zo siete (AC 230V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LOGITEX stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

Viacej informácii Vám poradíme potom osobne.

Hybridné ohrievače vody