Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie s reguláciou
Inteligentná regulácia Vašeho DOMU
%
Ecos 1m
ecofloor LD 03
174,00 €

Podlahové kúrenie - úsporné a  cítite pocit pohodlia

Z hľadiska funkčnosti nie je medzi okruhom a rohožou veľký rozdiel – vykurovacia rohož je v podstate vykurovací vodič prichytený k nosnej tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia len v spôsobe položenia. Inštalácia okruhu je flexibilnejšia, ale náročnejšia. Rohož sa vyznačuje jednoduchším položením a je u nej zaistené rovnomerné rozloženie výkony. Rohož je však vhodná skôr pre pravidelné plochy.

Priamo výhrevné vykurovanie je zatiaľ najviac najrozšírenejší spôsob aplikácie. Používa sa pre systémy hlavného kurovania. Vykurovacia rohož je umiestnená tesne pod nášľapnou vrstvou, zvyčajne vo stierke alebo samo-nivelačnom potere. Používajú sa vodiče čo najmenších priemerov a s nižším lineárnym príkonom, aby sa podlaha sa rovnomerne prehrievala. Výhodou tohto systému je jednoduchá inštalácia a flexibilnejšia prevádzka.

Pre priame vykurovanie ponúkame vykurovacie rohože so samolepiacimi páskami LDTS a LD, samolepiace rohože LSDTS a ultratenké rohože CM. Pre svojpomocnú inštaláciu sadu ComfortMat s kompletnou výbavou pre pokládku podlahového vykurovania.