Vysoká efektivita sálavého kúrenia EKOS


V súčasnosti sa používajú na kúrenie sálavé (infra) panely montované na strop. Sú to zariadenia, ktoré sú z hľadiska hospodárnosti najefektívnejšie.

Ich hospodárnosť spočíva v nasledujúcich bodoch:
Rovnomerné rozdelenie zdrojov tepla vo vykurovanom objekte (v samotnej budove i v danej miestnosti)
Je zrejmé, že v oslnenej miestnosti je treba menej kúriť ako v neoslnenej; keďže každý panel je samostatný zdroj tepla, tak sú zapnuté tie, ktoré sú potrebné. Podmienkou je, mať v každej miestnosti vhodný regulátor (termostat)
Vysoké percento sálavého (infračerveného) tepla
Kvalitné infrapanely majú povrchovú teplotu asi 120°C a z celkového príkonu odovzdávajú cca 70% energie sálaním.
Toto teplo priamo ohrieva okolité predmety a ľudí. Pri radiátoroch  je potrebné najskôr zohriať vzduch, steny a až potom má človek pocit tepla. Z tohto dôvodu je možné vykurovať priestor na nižšiu teplotu než pri radiátore.

Kvalitná regulácia
Samotná regulácia panelov má dva aspekty.
Dá sa regulovať teplota v každej miestnosti nezávisle a podľa potreby
Regulácia samotného panelu – v tejto súvislosti je dôležité, ako sa panel správa po zapnutí. To znamená, za aký čas po zapnutí nabehne panel na plný výkon a za aký čas cítime teplo. Pokiaľ je panel schopný reagovať rýchlo, tak je jasné, že jeho efektivita je vyššia ako u pomalšieho. Pomalší panel je zapnutý na plný výkon, ale ešte necítime jeho účinok, pričom z rýchlejšieho už áno.  Na tento jav má vplyv pomer výkonu ku hmotnosti panelu. To znamená, že pri rovnakom výkone je panel nižšej hmotnosti efektívnejší ako panel ťažší.

Záver
Pokiaľ zanalyzujeme jednotlivé spôsoby kúrenia jedine sálavé panely spĺňajú všetky tri prvky efektívnosti. Po spojení s kvalitnou reguláciou je možné zaistiť ich vysokú hospodárnosť.
Radi Vám pomôžeme s návrhom a realizáciou kúrenie vo vašich priestoroch.